گروه صنعتي معدني پارس گستر چيروك موفق گرديده طي مطالعه جامع بازار هدف و نياز سنجي گسترده در جامعه، با برنامه ريزي استراتژيك، بر بخشي از صنايع در جهت رفع نياز موجود، در اين مسير با استفاده از فرصتهاي مطلوب بازار، جايگاه خود را در كشور در بين رقبا ارتقا دهد و با اخذ استراتژي مناسب و كارآمد، تدوين برنامه هاي جديد زيربنايي، تامل و تعمق در گذشته و موقعيت حال كشور و جهان، تغيير و بهينه سازي ساختار شركت و بروز نمودن توانمندي و تخصص هاي مجموعه، گستره نگاه و هدفگذاريهاي خود را در بازارهاي داخلي و بين المللي وسعت بخشد.


 

یکی از شرکت های زیر مجموعه را انتخاب کنید

ماسه ریخته گری چیروک صفاهان پارس سیلیس پیمان گستر چیروک ماسه چسبدار چیروک فرآور پودر سپاهان
طراحی سایت: آتی نگر